สกร.ประจำจังหวัดตาก เปิดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นประจำจังหวัดตากและระดับอำเภอ พร้อมกันทุกอำเภอทั้ง 9 อำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก

18 กรกฎาคม 2567 เวลา

Read more

สกร.ประจำจังหวัดตาก ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

14 กรกฎาคม 2567 นายส

Read more