สกร.จังหวัดตาก จัดพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ให้แก่นักเรียนศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ระมาด และ แม่สอด จำนวน 292 ทุน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์

Read more